2oo8

 

'Freakish Weather' en 'The Darndest Miracle' maken onderdeel uit van Mind Radio. In Mind Radio worden boeiende gegevens aangaande mind-matter theorieën omgezet in een ervaring die weinig meer met hun oorspronkelijke doel te maken heeft.

 

De tentoonstelling 'Freakish Weather' en performancelezing 'Ted Owens: The Darndest Miracle you've ever seen' draaien om magisch denken en ambiguïteit. Centraal staat de binnenwereld van Ted Owens, zelfverklaard ‘Psycho-Kinese man'. Naar eigen zeggen kon hij extreme droogten, stortbuien en grootschalige elektriciteitsstoringen niet alleen voorspellen, maar ook veroorzaken.

 

Zijn grote drang naar erkenning heeft geleid tot een archief van honderden documenten en casettebandjes. Zowel de performancelezing als de tentoonstelling zijn gebaseerd op deze archiefmaterialen.

 

'Freakish Weather' is een ruimtelijke installatie, 'The Darndest Miracle' een uit de kluiten gewassen ‘bijsluiter' die is ontwikkeld in samenwerking met theatermaker Servaes Nelissen.

 

Mind Radio wordt ondersteund door Pavlov Medialab, Grand Theatre Groningen en de Groninger Kunstraad.

 

Pavlov medialab | Viaductstraat 3A (Puddingfabriek) | Postbus 166 | 9700 AD Groningen | Tel: +31 (0)50 579 10 84 | Fax: +31 (0)50 311 14 28 | info@pavlov.nl