open mind

Onder de titel Open Mind organiseert Pavlov E-lab openbare performances waarbij kunst en wetenschap op avontuurlijke wijze samenkomen. Verschillende thema's worden onderzocht vanuit verschillende vakgebieden. Door bijvoorbeeld wetenschappers, kunstenaars, architecten, componisten of dansers. De deelnemers worden gevraagd hun eigen visie te geven op de onderwerpen en het te onderzoeken vanuit hun eigen specialiteit. Door de verschillende disciplines samen te brengen ontstaan nieuwe bevindingen, vragen en oplossingen, die door het team samen worden besproken en verder worden onderzocht.

voortgaand proces
Open Mind is een voortgaand proces. Nieuwe deelnemers worden geinspireerd door de vorige en gaan verder met het onderzoek vanuit hun eigen discipline. Het eindresultaat wordt gepresenteerd tijdens enkele openbare colleges, die worden gegeven in de openbare ruimte in de stad Groningen. De colleges zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

partners
Noorderzon is partner van Pavlov bij het Open Mind project. Open mind wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen.

waarom Open Mind?
Mensen zijn betekenisgevers. Kunsten en wetenschappen zijn hier bij uitstek een uitdrukking van. In de wetenschap staat analyse van de wereld centraal (verklaren) en in de kunsten draait het om interpretatie van de wereld (ervaren). In beide gevallen gaat het om de zoektocht naar nieuwe territoria en het intensief onderzoeken van, en reflecteren op, de werkelijkheid.